zaidi

LULU ZA KALE - VIDEO MUHIMU

zaidi

LULU ZA KALE - PICHA MUHIMU

Uhuru Muigai Kenyatta

Uhuru na Muhoho 1976

Kibaki akiwa mwanafunzi

Kenyatta na Mboya

Rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Moran wa jamii ya Wamaasai wakitumbuiza

Jifunze Kiswahili

Walibora: CNN ikikumbatie Kiswahili

Juzijuzi shirika la utangazaji la Kimarekani CNN lilitundika orodha yake ya wawaniaji tuzo za

soma zaidi..

MBALAMWEZI YA KISWAHILI: Hoja za wapingaji wa Kiswahili hazina mashiko

-- 16/8/2016 -- ERASTO DUWE

Lugha ya Kiswahili ina historia kubwa. Pamoja na kupigwa vita katika nyakati tofauti mathalan enzi za ukoloni, jitihada hizo hazikuzaa matunda.

soma zaidi..

MBALAMWEZI YA KISWAHILI: Serikali inapaisha lugha ya Kiswahili

-- 16/8/2016 -- ERASTO DUWE

Waungwana hunena “Mwanzo wa ngoma ni lele” au dalili za mvua ni mawingu.” Kauli hizi za wahenga zimejidhihirisha katika kauli za serikali ya Awamu ya Tano.

soma zaidi..

MBALAMWEZI YA KISWAHILI: Wageni wanavyotushangaa kukipa kisogo Kiswahili

-- 16/8/2016 -- ERASTO DUWE

Fikra za binadamu na mitazamo yao juu ya mambo mbalimbali ya maisha hutofautiana kwa kiasi kikubwa.

soma zaidi..

MBALAMWEZI YA KISWAHILI: Tataki na seti ya Vitabu vya sekondari kwa Kiswahili

-- 16/8/2016 -- ERASTO DUWE

Taasisi ya Taaluma za Kiswahili (Tataki) , Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (UDSM)  imekamilisha uchapishaji wa vitabu vya sekondari, kidato cha kwanza  vinavyotumia lugha ya Kiswahili.

soma zaidi..

Mfanano wa Kiswahili na lugha za Kibantu

-- 16/8/2016 -- ERASTO DUWE

Zipo nadharia zinazokanusha ubantu wa luhga ya Kiswahili. Baadhi ya nadharia hizo ni kama zile zisemazo, “Kiswahili ni Kiarabu”, Kiswahili ni Pijini;” “Kiswahili ni  lugha ya vizalia,” nk

soma zaidi..

Fasihi na mapambano dhidi ya Ukimwi

-- 16/8/2016 -- ERASTO DUWE

Kazi mbalimbali za fasihi aghalabu hujushughulisha na masuala anuwai yatokeayo katika jamii kiuchumi, kisiasa na kijamii.

soma zaidi..

Nafasi ya mtindo katika Fasihi

-- 16/8/2016 -- CHRIS ADUNGO

Wataalamu wengi akiwemo Wamitila (2003) wanakubaliana kuwa fasihi ni sanaa inayotumia lugha na ambayo hujishughulisha na binadamu pamoja na maisha yake na hugusa au huacha athari fulani na

soma zaidi..

Nafasi ya Kiswahili katika Utandawazi 

-- 16/8/2016 -- CHRIS ADUNGO

Lugha  ya Kiswahili ambayo inaongoza kwa ukubwa na umaarufu miongoni mwa lugha kuu za asili za Afrika imezidi kushuhudia mwamko mpya.

soma zaidi..

Kiswahili kama malighafi ya Fasihi

-- 16/8/2016 -- CHRIS ADUNGO

Waandishi wengi wameandika kuhusu suala hili la fasihi na maoni yao huwa kwa njia moja au nyingine yanadhihirisha kutotosheka kwao na yaliyosemwa na wengine kuhusu suala hilo.

soma zaidi..

Sifa za Lugha

-- 8/8/2016 -- RACHEL WANGARI

Katika makala iliyotangulia, maana ya lugha ilielezwa kuwa mfumo wa vitamkwa vya kinasibu vilivyopangwa kwa utaratibu maalumu ili kuwasilisha maana.

soma zaidi..

Maana ya Lugha

-- 8/8/2016 -- RACHEL WANGARI

Lugha ni mfumo wa sauti. Vitamkwa katika lugha hupangwa kwa utaratibu fulani ili kuwasilisha maana iliyokusudiwa.

soma zaidi..

Maendeleo ya Kiswahili katika enzi  za kiteknohama

-- 7/8/2016 -- CHRIS ADUNGO

Wataalamu wengi wanakipigia upatu Kiswahili kuwa lugha ya utandawazi barani Afrika, kwa sababu imeendelea sana kuliko lugha nyinginezo za Kiafrika na ndiyo ya pekee iliyoonekana kuwa tayari kupokea

soma zaidi..

Dhana na Dhima ya Tafsiri

-- 7/8/2016 -- CHRIS ADUNGO

Tafsiri ni zoezi la uhawilishaji wa mawazo katika maandishi kutoka lugha moja hadi nyingine.

soma zaidi..

Chimbuko na asili ya Fasihi Simulizi ya Kiafrika

-- 7/8/2016 -- CHRIS ADUNGO

Fasihi Simulizi kwa mujibu wa Mulokozi (1996), ni fasihi inayotungwa au kubuniwa kichwani na kuwasilishwa kwa hadhira kwa njia ya mdomo na vitendo bila kutumia maandishi.

soma zaidi..

KAULI YA WALIBORA: Kifo cha Juha Kalulu ni tanzia sawa na kufa kwa vyombo vya habari vinavyotumia Kiswahili

-- 4/8/2016 -- PRO FKEN WALIBORA

MNAMO Jumanne tarehe 2, Agosti 2016, Katibu Mtendaji wa Tume ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, Prof Kenneth Inyani Simala alimtembelea Joe Muganda, Afisa Mkuu Mtendaji wa kampuni ya Nation Media

soma zaidi..

Rais Joachim Chissano: Shujaa wa Kiswahili asiyesahaulika

-- 28/7/2016 -- ERASTO DUWE

Joachim Chisano aliyekuwa Rais wa Msumbiji akiwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika (AU), katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika na viongozi wengne, aliamua kutumia lugha ya  Kiswahili kwa zaidi ya

soma zaidi..

Sheikh Shaaban Robert alivyochangia katika Kiswahili

-- 25/7/2016 -- STEPHEN MAINA

Bila shaka Mtanzania yeyote ambaye amesoma shule ameshawahi kusikia jina la Sheikh Shaaban Robert.

soma zaidi..

Makosa katika matamshi ya Kiswahili

-- 25/7/2016 -- STEPHEN MAINA

Makala ya haya yanahusu makosa yanayotokana na utamkaji wa maneno.

soma zaidi..

Mchango wa Kaluta Amri Abeid katika Kiswahili

-- 10/7/2016 -- STEPHEN MAINA

Sheikh Kaluta Amri Abeid ni miongoni mwa magwiji wa Kiswahili hapa Tanzania.

soma zaidi..

Malengo ya tovuti ya SwahiliHub

-- 10/7/2016 -- STEPHEN MAINA

Yako mambo mengi ambayo yameandikwa kuhusu kitovu cha Kiswahili nami nisingependa kuyarudia.

soma zaidi..

Matumizi ya lugha ya Kiswahili

-- 5/5/2016 -- STEPHEN MAINA

Kwa kipindi kisichopungua miaka miwili, nimekuwa nikipitia magazeti ya Kiswahili yanayochapishwa hapa nchini.

soma zaidi..

Utafiti wa Lugha ya Kiswahili

-- 5/5/2016 -- STEPHEN MAINA

Katika mojawapo ya makala zangu, nimewahi kueleza kuwa mojawapo ya njia za kukiimarisha Kiswahili ili kiwe kweli ni tunu ya taifa ni lazima serikali itoa fedha za kutosha za kufanya utafiti lengo

soma zaidi..

Magwiji wa Kiswahili walivyochangia kukuza lahaja

-- 10/7/2016 -- STEPHEN MAINA

Wasomi wengi wa Kiswahili wanatambua kuwa lahaja za lugha ya Kiswahili zinapatikana katika pwani ya Afrika Mashariki kuanzia maeneo kusini mwa Somalia hadi kaskazini mwa Msumbiji.

soma zaidi..

Chimbuko na asili ya lugha

-- 8/5/2016 -- CHRIS ADUNGO

HAKUNA maafikiano yoyote miongoni mwa wanaisimu kuhusu ni wapi, lini, namna gani au nani hasa alianzisha lugha.

soma zaidi..

Kuchanganya Lugha

-- 6/5/2016 -- Stephen Maina

Waandishi na wazungumzaji  wengi hawako makini na hawajali kuzingatia ufasaha wa Kiswahili. Nilieleza kidogo katika makala zangu zilizopita kwamba watangazaji hasa wa redio na runinga

soma zaidi..

Kiswahili na Mzee Maina

HADITHI: Mwalimu Mwinyi atafuta wafuasi

TABASAMU iliyokuwa imemkauka kwa muda, ilianza kurejea. Mwanzoni mwa muhula, alijawa hofu lakini

soma zaidi..

HADITHI: Kazi mbi ya Felistus na Pengo yaishia kuwaweka chungu kimoja

-- 25/8/2016 -- SAMUEL SHIUNDU

Kama Felistus angejua hatima ya mchezo wake na Pengo, labda hangeucheza. Lakini limbukeni pale alipo hakujua, kwa hivyo aliucheza tena na tena.

soma zaidi..

HADITHI: UKUTA WA GIZA - Sura ya Nne

-- 28/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

Stella akiwa ni mwanadada mrembo, aliyeumbika alikuwa  akinywa kinywaji chake laini aina ya Cinzano wala hakuonyesha wasiwasi wowote na kuonyesha kuwa alikuwa mwanamke wa shoka.

soma zaidi..

HADITHI: UKUTA WA GIZA - Sura ya Tatu

-- 28/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

Humo ndani, mbele yake upande wa kushoto palikuwa na kabati kubwa ambalo ndani yake kulikuwa na seti nzima ya muziki wa kisasa pamoja na runinga bapa kubwa iliyokuwa  imetundikwa ukutani.

soma zaidi..

HADITHI: UKUTA WA GIZA - Sura ya Pili

-- 28/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

“Unaniita mimi?” Marko akamuuliza  mwanadada huyo ambaye alikuwa anamwangalia kwa sura ya tabasamu.

soma zaidi..

HADITHI: UKUTA WA GIZA - Sura ya Kwanza

-- 28/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

Alijulikana kwa jina la Marko Kitenge mtoto wa mjini anayetafuta maisha ndani ya jiji la Dar es Salaam

soma zaidi..

HADITHI: Kijasho chepesi

-- 25/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

Mlango wa ofisi ukagongwa mara mbili kisha ukafunguliwa taratibu na akaingia mwanamume mmoja aliyekuwa amevalia kofia ya baraghashia. Katika mkono wake wa kushoto alikuwa ameshika mkoba wa ngozi.

soma zaidi..

HADITHI: MBIO ZA SAKAFUNI - Sura ya Nne

-- 25/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

Upepo uliokuwa ukivuma kwa utulivu ulimsaidia kwa kiasi kuyatuliza maumivu lakini kwa Ben hakuwa katika hali ya kutulia au kuridhishwa na chochote.

soma zaidi..

HADITHI: MBIO ZA SAKAFUNI - Sura ya Tatu

-- 16/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

Kachero Inspekta James na Delilah wakabaki pale ofisini wakimsubiri Mhasibu Mkuu Othman Mbega afike pale tayari kwa mahojiano.

soma zaidi..

HADITHI: MBIO ZA SAKAFUNI - Sura ya Pili

-- 14/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

Inaendelea kutoka sura iliyotangulia “Unataka kinywaji gani?” Delilah alimuuliza Ben.

soma zaidi..

HADITHI: MBIO ZA SAKAFUNI - Sura ya Kwanza

-- 14/7/2016 -- PATRICK MASSAWE

Delilah Maurice Shikonyi, mwanadada mrembo akiwa anaendesha gari lake jioni moja alimgonga kwa bahati mbaya mtembea kwa miguu aliyevuka kizembe.

soma zaidi..

HADITHI: Biashara Haramu

-- 12/7/2016 -- ACKLEY LUDOVICK

Kuanzia ile siku Diana alimuona mgeni wake, urafiki wa chanda na pete uliota na ukawa wa kunata kama gundi.

soma zaidi..

HADITHI: Kasheshe la Fedha Bandia

-- 12/7/2016 -- DENNIS NJALAMBAYA

Ilikuwa ni mwaka 1967 lilipotangazwa Azimio la Arusha ambalo liliwapiga kikumbo matajiri na mabepari waliokuwa na mali nyingi kupita kiasi.

soma zaidi..

Mashairi

MWENYEKITI  MAGUFULI

Ninatunga kumi beti, shairi kwa Kiswahili, Nawasalimu umati, kawajalia Jalali,

soma zaidi..

 Furaha ya Ndoa Watoto

-- 28/7/2016 -- Yahya O Barshid (YOB)

YOB nasema, ya ndoa huwa watoto, Oa mke hata kama, kwa mapenzi motomoto,

soma zaidi..

VIWANDA: Nguvukazi ya vijana

-- 28/7/2016 -- Khamisi Mari (Better King)

Twakumbusha viwanda, vimekosa muamala, Wamevurundavurunda, mliyowapa dhamana,

soma zaidi..

Mke mzuri tabia

-- 28/7/2016 -- Kimani Eric Kamau

Mabibi ni mama zetu, si vyema kuwaingilia, Wengine ni dada zetu, hatarini wajitia,

soma zaidi..

Kitanda kinacholia

-- 25/7/2016 -- J.S. Mhoni (Nguvu za Mwanza)

Edita naja kiwandani, nifae tungo pa safu, Nimeipata ajenda, kwa Siwema maarufu,

soma zaidi..

UJANA

-- 25/7/2016 -- SHAABAN ROBERT

Ujana kitu kitamu, tena ni azizi sana, Maungoni mwangu humu, nilikuwa nao jana,

soma zaidi..

Wachawi saidieni

-- 25/7/2016 -- MAKILLA

Sifa zenu naamini, zimeenea mjini, Kadhalika vijijini, pia kote duniani,

soma zaidi..

Salamu kutoka Nakuru

-- 14/7/2016 -- BRYAN ROP KIMUTAI, Nakuru

Nawasalimu darasa, kitumai mu buheri, Kipindi cha hivi sasa, aina za mashairi,

soma zaidi..

Mke wa mtu ni sumu

-- 14/7/2016 -- GEORGE KYOMUSHULA

Wake mke kamuoa, yanini kumchokoa, Mahariye katoa, acha kujishongondoa,

soma zaidi..

Wa Shinyanga nambieni

-- 14/7/2016 -- MAGDALENA MAREGESI

Mi Shinyanga sijafika, yalikuwa maongezi, Aliyenena Mayunga, kwenye zake simulizi,

soma zaidi..

Shati limenitenda

-- 14/7/2016 -- MAGDALENA MAREGESI

Shati langu nilipenda, nilipata kwa amana, Nalivaa kwa kupenda, kwa marefu na mapana,

soma zaidi..

Heko Kikwete, wewe kielelezo

-- 14/7/2016 -- Abu Bakari Athumani

Mtu akisema neno, ambalo ni la maana, Lenye kujaza unono, mazuri kuandamana, Ni kwetu kwa mfano, tulifurahia sana, Hongera Bwana Kikwete, Rais wa Tanzania.

soma zaidi..

Bangi na Sanaa

-- 14/7/2016 -- Idd Ninga wa Tengeru

Wajisifu wakivuta, bangi yawasisimua, Mwisho siku kujutia, vichwa ikiwasumbua, Washindwa kufurukuta, wengine kujinunia, Bangi na sanaa noma, kama mkijivutia.

soma zaidi..

Atakaye kusifiwa

-- 14/7/2016 -- Makilla.blogspot.com

Kazi umejifanyia na ujura unapewa, Wajibu uliokuwa, wala haujatimia, Ufanisi umevia, na ufanifu nafaa, Atakaye kusifiwa, wasiwasi anitia.

soma zaidi..

Afrika ya Leo

-- 14/7/2016 -- Idd Ninga wa Tengeru, Arusha

Afrika yetu ya leo, siyo kama ya jana, Binadamu wanauana, kikatili wachinjana, Hakuna hurumiana, wote wanalaumiana, Afrika yetu ya kesho, haitokuwa ya leo.

soma zaidi..

Idd iwe na Amani

-- 14/7/2016 -- YAHYA O. BARSHID

Naanza Bismillah, kwa nguvu zake Wadodi, Ni sikukuu Wallahi, inayokuja na Idd,

soma zaidi..

HISTORIA NA UTAMADUNI

History and Origin of Swahili

Swahili is a Bantu language with a lot of

soma zaidi

Merille ni kama hawako tena

Sehemu ambayo Merille wanaishi ni kando kando

soma zaidi

Mila na tamaduni za Wapokomo

Wapokomo hupatikana wilayani Tana River mkoani

soma zaidi

Hofu na mashaka za Waturkana

Waturkana hatimaye walitengana na ndugu zao

soma zaidi

Kabila kubwa la Abaluhya

Asili ya Wamaragoli ni Uganda. Katika Kenya

soma zaidi

Waelmolo waongezeka polepole licha ya uvumi

Waelmolo wanatoka Ziwa Turkana na ni kabila

soma zaidi

Tofauti kati ya Marama na Abawanga

Wabawanga sawa na Wabantu wengine walitoka

soma zaidi

Huduma za Kutafsiri


Original Text
Source Language Target Language :

BURUDANI