Tanzania

TAHARIRI

Wizara ielimishe wimbo, bendera ya Taifa

Pikipiki

TAHARIRI

Tabia ya bodaboda kushambulia magari idhibitiwe

TAHARIRI

Kwa hili mamlaka husika iwajibike

Kitunze Kikutunze

TAHARIRI

Mswada huu upitiwe kuimarisha demokrasia

Kigoma

TAHARIRI

Miaka 57 ya Uhuru itukumbushe busara za wazee wetu

Soma zaidi

MASHAIRI

Kiswahili ni asili

MASHAIRI

Washairi Tanzania

Rais John Magufuli akitoa hotuba

MASHAIRI

RAIS WETU NI MUSA, ALIYETUMWA MISRI

Isaac Gamba

MASHAIRI

KATUWACHA ISAAC GAMBA

MASHAIRI

Shairi: Yatima

MASHAIRI

Shairi: Ajira

MASHAIRI

Kipolo kimenishinda

Soma zaidi

Kwenye Gazeti

Hasira za wanafunzi

soma gazeti

Gazeti la Mwananchi

soma gazeti

Newsletter!

soma gazeti
zaidi

LULU ZA KALE - PICHA MUHIMU

Uhuru Muigai Kenyatta

Uhuru na Muhoho 1976

Kibaki akiwa mwanafunzi

Kenyatta na Mboya

Rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Moran wa jamii ya Wamaasai wakitumbuiza

Jifunze Kiswahili

Mbadilishano wa fonimu kama mbinu ya uundaji maneno kifonolojia

Mbadilishano ni mbinu ya uundaji maneno ambapo fonimu au silabi hubadilishwa kimpangilio.

soma zaidi..

Kanuni za kifonolojia katika uundaji wa maneno

-- Fri Dec 14 12:05:16 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Zipo kanuni za kifonolojia zinazotumika katika ubunaji wa maneno.

soma zaidi..

Uhusiano kati ya Fonolojia na Sintaksia katika Kiswahili

-- Thu Dec 13 14:27:54 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Kanuni za kifonolojia hutumika kufupisha tungo ambazo hufanya mabadiliko katika lugha husika Kipashio tungo neno ndicho kidogo kabisa katika taaluma ya sintaksia ambacho huunda vipashio vingine

soma zaidi..

Kuathiriwa kwa sauti katika maneno ambayo huleta alomofu

-- Thu Dec 13 14:14:43 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Sawa na ada ya lugha yoyote iliyo hai ambayo huchota maneno kutoka katika lugha nyingine ili ikue, lugha ya Kiswahili imechota maneno kutoka lugha za kigeni na hivyo kuwa na silabi funge

soma zaidi..

Uhusiano baina ya Fonolojia na taaluma nyingine za Isimu

-- Tue Dec 11 06:51:43 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Kanuni za uundaji wa silabi katika lugha ya Kiswahili ni kwamba silabi ni lazima iwe na irabu ndani yake au iwe imeundwa na nazali silabi kwa maana ya kwamba nazali hiyo ina sifa ya usilabi.

soma zaidi..

Fonolojia kwa kutumia mtazamo wa Kifizikia na Kisaikolojia

-- Tue Dec 11 13:12:25 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Chomsky na Halle wanasema kila sauti ina sifa zake bainifu.

soma zaidi..

Uhusiano kati ya taaluma ya Fonetiki na Fonolojia katika Kiswahili

-- Tue Dec 11 07:15:00 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Kipashio kidogo kabisa katika taaluma ya fonolojia ni fonimu nacho kipengele cha foni ndicho kipashio kidogo katika taaluma ya fonetiki.

soma zaidi..

Sifa bainifu za Fonimu, Tofauti kati ya Fonetiki na Fonolojia

-- Tue Dec 11 07:00:00 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Fonimu huwa na sifa bainifu za kifonetiki ambazo zinatofautisha fonimu moja hadi nyingineIli iitwe fonimu, ni lazima iwe na uamilifu katika lugha maalumu

soma zaidi..

Historia ya Fonolojia

-- Mon Dec 10 12:11:28 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Wanaisimu walioanza kwa kuichunguza lugha katika tawi hili la fonolojia walichukua sauti kwa kulinganisha ili wautafute mzizi wa lugha.

soma zaidi..

Taaluma ya Fonolojia katika Kiswahili

-- Mon Dec 10 11:11:27 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Fonolojia hujishughulisha na uchunguzi, uchambuzi na uanishaji wa sauti pambanuzi za lugha maalumu au mahususi.

soma zaidi..

Ala za sauti na sauti mbalimbali za Kiswahili

-- Mon Dec 10 10:42:48 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Zipo sauti za ufizi, sauti za kaakaa gumu, za kaakaa laini, sauti za koo na sauti za koromeo.

soma zaidi..

Konsonanti, vigezo bainifu vya konsonanti

-- Wed Dec 05 10:03:12 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Konsonanti ni sauti ambazo hutamkwa kwa kuzuiwa kwa mkondo wa hewa kutoka mapafuni kwenda nje.

soma zaidi..

Ala za sauti za lugha ikiwemo sifa bainifu katika lugha ya binadamu

-- Wed Dec 05 09:57:33 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Baadhi ya wadau wa Kiswahili wanasema chemba ya huku wengine wakirejelea vijishimo vya ala za sauti kama chemba chaHili liwe suala la siku nyingine

soma zaidi..

Ala za sauti za lugha katika Fonetiki

-- Tue Dec 04 13:25:44 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Maelezo ya ala za sauti za lugha yametolewa hapa.

soma zaidi..

Matawi ya Fonetiki, Ala za sauti za Lugha

-- Tue Dec 04 12:09:35 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Fonetiki ni taaluma ya kisayansi inayochunguza sauti za lugha ya mwanadamu bila kujiegemeza kwa lugha yoyote mahususi.

soma zaidi..

Fasili za wataalamu mbalimbali kuhusu dhana ya Fonetiki

-- Tue Dec 04 11:03:17 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Fonetiki ni taaluma ya kisayansi inayochunguza sauti za lugha ya mwanadamu bila kujiegemeza kwa lugha yoyote mahususi.

soma zaidi..

Matawi mbalimbali ya Isimu Pweke katika Kiswahili

-- Tue Dec 04 07:56:29 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Tunaendeleza mada ya isimu kwa kuchambua kwa kina istilahi na matawi mbalimbali ya tawi la isimu pweke.

soma zaidi..

Dhana ya Upwa wa Afrika Mashariki ikiwemo maenezi ya Kiswahili

-- Mon Dec 03 11:29:44 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Ipo dhana kwamba Kiswahili kilitokana na jina la Upwa wa Afrika Mashariki.

soma zaidi..

Isimu pamoja na matawi mbalimbali ya Isimu katika Kiswahili

-- Mon Dec 03 06:43:07 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Elizabeth Nagemi aliuliza swali akitaka kujua matawi ya semantiki na uhusiano kati ya semantiki na matawi mengine ya kiisimu.

soma zaidi..

Maingiliano ya biashara katika kusambaa kwa Kiswahili

-- Tue Nov 27 11:22:33 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Mtagusano miongoni mwa wafanyabiashara na wateja wa bidhaa na huduma ulikuwa na mchango mkubwa katika kusambaa kwa Kiswahili.

soma zaidi..

Maenezi ya Kiswahili ikiwemo Kingozi kama asili ya Kiswahili

-- Tue Nov 27 11:11:30 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Madai yapo kuwa Kiswahili cha asili kilitokana na Kingozi au lugha ya WangoziKatika mapokezi mengi ya zamani, maneno ngozi, ngozini, na Wangozi hutokea kwa wingi. Asili ya kuitwa Wangozi ni kwa kuwa

soma zaidi..

Ueneaji wa Wabantu kutoka Kongo hadi Afrika Mashariki

-- Tue Nov 27 10:39:16 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Hapa tunafaa kuzingatia umuhimu wa nadharia kwamba Kiswahili ni lugha ya Kibantu.

soma zaidi..

Nadharia za chimbuko la Kiswahili (Sehemu ya Pili)

-- Fri Nov 23 07:09:35 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Tunajadili nadharia ya lugha mseto na nadharia kuwa Kiswahili ni lugha ya Kibantu.

soma zaidi..

Ubora wa nadharia za chimbuko la Kiswahili

-- Thu Nov 22 12:31:58 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Lugha ya Kiswahili ilizungumzwa mara ya kwanza eneo la pwani ya Afrika Mashariki.

soma zaidi..

Nadharia ya Maumbile ya Mwanadamu

-- Thu Nov 22 10:03:33 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Kufikiria kwa urazimu ni mojawapo ya sifa za binadamu ambazo wanyama wengine hawana.

soma zaidi..

Nadharia za chimbuko la lugha

-- Wed Nov 21 13:49:11 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Zipo nadharia za kuelezea chimbuko la lugha ingawa wanaisimu hawajawahi kuafikiana kuhusu asili ya lugha.

soma zaidi..

Asili ya Lugha

-- Wed Nov 21 13:49:06 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Hakuna maafikiano miongoni mwa wanaisimu kuhusu ni wapi, lini, namna gani na nani hasa aliyeanzisha lugha.

soma zaidi..

Sifa za kimsingi katika lugha

-- Mon Nov 19 06:38:22 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Sauti za mwanadamu hupangwa kwa kufuata kanuni na taratibu za lugha ili kutupa maneno yenye maana.

soma zaidi..

Sifa za kimsingi zinazoitofautisha lugha ya binadamu na aina nyingine za mawasiliano

-- Mon Nov 19 06:38:18 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Sifa au tabia za kimsingi zinazoitofautisha lugha ya mwanadamu na aina nyingine za mawasiliano zitumiwazo na wanyama ni pamoja na unasibu, na uzalikaji au ubunifu.

soma zaidi..

Sifa bainifu za lugha (Sehemu ya Kwanza)

-- Thu Nov 15 07:02:08 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Lugha ina sifa bainifu ambazo ni; lugha ni mfumo, ni maalumu kwa binadamu, ni mfumo wa sauti nasibu, lugha ni mfumo wa ishara, lugha hutumia sauti na lugha ni kwa ajili ya mawasiliano.

soma zaidi..

Sifa bainifu za lugha (Sehemu ya Pili)

-- Thu Nov 15 07:27:17 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Lugha ina sifa bainifu ambazo ni; lugha ni mfumo, ni maalumu kwa binadamu, ni mfumo wa sauti nasibu, lugha ni mfumo wa ishara, lugha hutumia sauti na lugha ni kwa ajili ya mawasiliano.

soma zaidi..

Sifa bainifu za lugha (Sehemu ya Tatu)

-- Fri Nov 16 13:58:14 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Ishara katika lugha inamaanisha kuwa maneno huambatanishwa au huhusishwa na vitu, matendo, mawazo au hisia kwa makubaliano ya unasibu tu.

soma zaidi..

Dhana ya lugha

-- Thu Nov 15 07:07:47 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Iwapo lugha ni chombo tu cha mawasiliano, basi inamaanisha kwamba hakuna tofauti yoyote kati ya kuzungumza na milio mbalimbali mathalani filimbi ya refa uwanjani, kengele shuleni, honi ya gari au

soma zaidi..

Dhana ya lugha kulingana na fasili za wataalamu mbalimbali

-- Wed Nov 14 18:15:21 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Chomsky (1957) anasema lugha ni seti ya idadi ya sentensi zinazojitosheleza, kila idadi inajitosheleza kwa urefu na hujengwa kutokana na seti za elementi zinazojitosheleza.

soma zaidi..

Nadharia ya mawasiliano kama taaluma ya kiakademia

-- Tue Nov 13 07:24:41 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Je wajua kwamba mizizi ya mimea huweza kuwasiliana na bakteria na wadudu walio kwenye ardhi.

soma zaidi..

Kushughulikia maswali kutoka kwa wasomaji wetu

-- Tue Nov 13 12:44:39 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Msomaji wetu Mutunga Ndeto anasema amekuwa akifuatilia makala za mwandishi na angependa kuomba atumiwe maandishi kuhusu aina nne kuu za uandishi.

soma zaidi..

Fasihi Bunilizi ya Kisayansi na Fasihi Bunilizi ya Kinjozi au Fantasia

-- Tue Nov 13 15:42:28 EAT 2018 -- MARY WANGARI

JINSI tulivyotaja katika makala ya awali fasihi andishi bunilizi inaweza kuainishwa katika matawi mawili jinsi ifuatavyo:

soma zaidi..

Wasomi mbalimbali ambao wamechangia dhana ya Falsafa

-- Tue Nov 13 11:56:07 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Falsafa inatokana na maneno mawili ya Kigiriki ambayo ni 'Philo' lenye maana kupenda na 'Sophia' lenye maana hekima.

soma zaidi..

Nadharia za Urekebishaji Pamoja katika mawasiliano

-- Tue Nov 13 07:24:48 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Urekebishaji Pamoja ni nadharia muhimu ya kuelezea vijidaraja vya mchakato wa mawasiliano.

soma zaidi..

Aina za Mawasiliano

-- Mon Nov 12 07:41:28 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Mawasiliano ni muhimu katika kuafikia maendeleo katika jamii.

soma zaidi..

Vitengo vikuu katika nadharia ya mawasiliano

-- Mon Nov 12 08:18:04 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Viambajengo vikuu na vya kimsingi vya mawasiliano ni ujumbe, chanzo, aina, na mfumo au njia.

soma zaidi..

Mapambo, maana na madhumuni ya kuyavalia

-- Fri Nov 09 13:20:32 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Mapambo huwa na umuhimu mkubwa kwa mtu anayejali mwonekano wake.

soma zaidi..

Aina mbalimbali za mapambo na sehemu za mwili yanakovaliwa

-- Fri Nov 09 11:57:10 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Watu huvaa mapambo ama kwa sababu ya urembo na kujikwatua kwa kawaida au kuonyesha hadhi fulani katika jamii.

soma zaidi..

Aina za mavazi katika Kiswahili

-- Fri Nov 09 10:07:54 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Tunaendelea kutoa maelezo kuhusu aina za mavazi.

soma zaidi..

Mavazi

-- Thu Nov 08 13:37:19 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Baibui ni vazi refu ambalo mara nyingi huwa la rangi nyeusi na huvaliwa na wanawake aghalabu wa mwambao juu ya nguo za kawaida, hasa wanapotoka nje ya nyumba.

soma zaidi..

Sifa badilifu katika nadharia ya mawasiliano

-- Thu Nov 08 12:18:45 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Zipo sifa zinazobadilika katika mawasiliano ambazo zinaweza kuashiria aina mbalimbali za maana.

soma zaidi..

Akisami

-- Mon Nov 05 06:56:30 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Akisami ni nambari inayowakilisha sehemu fulani ya kitu kizima (fraction).

soma zaidi..

Viziada lugha (paralanguage)

-- Fri Nov 02 09:59:54 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Viziada lugha (paralanguage) ni vipengele vya mawasiliano kwa ishara ambavyo huhusisha ubora wa sauti, hisia na mitindo ya kuzungumza, ikiwa pamoja na sifa za kiarudhi kama vile mdundo, lafudhi na

soma zaidi..

Aina za Mawasiliano

-- Fri Nov 02 09:06:44 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Zipo aina mbalimbali za mawasiliano.

soma zaidi..

Nadharia ya mawasiliano ikiwemo mabadiliko katika mawasiliano

-- Wed Oct 31 11:30:05 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Zipo nguzo muhimu za nadharia ya mawasiliano.

soma zaidi..

Ubora na udhaifu wa Sarufi Zalishi katika Kiswahili

-- Wed Oct 31 06:51:12 EAT 2018 -- MARY WANGARI

Nadharia ya Sarufi Zalishi ina ubora na udhaifu wake.

soma zaidi..

Kiswahili na Mzee Maina

Kitovu cha Kiswahili (Swahili Hub)

Tovuti ya www.swahilihub.com ilianzishwa ili kukidhi haja ya mawawasiliano ya kidijitali kwa

soma zaidi..

Lugha ya Kiswahili katika magazeti

-- Mon Jun 25 16:20:30 EAT 2018 -- STEPHEN MAINA

Sahihi ni ‘ugonjwa’ na halipo neno ‘gonjwa’ kwa maana ugonjwa mkubwa.

soma zaidi..

Makala Maalum

Ameula vizuri kutoka mtaji wa Sh2,000 mwaka 2001

Kipato cha mtu; hasa mfanyabiashara, huongozwa na nidhamu katika uwekezaji.

soma zaidi..

Amejizolea utajiri tele kupitia ufugaji samaki

-- Fri Dec 14 09:06:26 EAT 2018 -- MWANGI MUIRURI

Bi Agnes Wanyua alianza ufugaji wa samaki baada ya kuona ujira kutokana na kazi yake ya ualimu haukuwa 'kitu'.

soma zaidi..

Tawhid ni kumpwekesha Allah kwa kila tendo analofanya mja

-- Fri Dec 14 07:29:49 EAT 2018 -- HAWA ALI

Imani ya Tawhid kuwa ni upekee wa Mwenyezi Mungu pamoja na sifa zake zote.

soma zaidi..

MAPISHI: Potato crisps

-- Thu Dec 13 15:05:26 EAT 2018 -- SAMMY WAWERU

Leo tuonje potato crisps.

soma zaidi..

 

Maneno muhimu

Na SWAHILI HUB

Imepakiwa - Tuesday, November 27  2018 at  07:40

Kwa Muhtasari

Maneno muhimu

 

Swahili Hub,

Swahili Language History, What is Swahili, YouTube, Urembo,

Vitendawili, Blue Economy, Uhuru Kenyatta, Kenya,

Tanzania, Uganda, Magufuli, Mwananchi,

Mtanzania, Mkenya

 

Huduma za Kutafsiri


Original Text
Source Language Target Language :

BURUDANI

HISTORIA NA UTAMADUNI

History and Origin of Swahili

Swahili is a Bantu language with a lot of

soma zaidi

Wajue Wasekuye

Wasakuye hukaribiana sana na makabila ya

soma zaidi

Tofauti kati ya Marama na Abawanga

Wabawanga sawa na Wabantu wengine walitoka

soma zaidi

Waelmolo waongezeka polepole licha ya uvumi

Waelmolo wanatoka Ziwa Turkana na ni kabila

soma zaidi

Wakasaurien wanaamini wako katika ‘Kenya mpya’

Wakasaurien ni watu warefu, wazito, weusi na

soma zaidi

Kabila kubwa la Abaluhya

Asili ya Wamaragoli ni Uganda. Katika Kenya

soma zaidi

Hofu na mashaka za Waturkana

Waturkana hatimaye walitengana na ndugu zao

soma zaidi

Wagarri - Wasichana wao huposwa kwa majani chai

Wagarri ana desturi tofauti sana na makabila

soma zaidi

Historia ya Wapokot

Kulingana na historia, Wapokot waliwasili humu

soma zaidi

Wasagwe ni kama wametoweka!

Wasagwe ni watu waliopenda kufuga wanyama sana

soma zaidi

Waterik ‘wamemezwa’ na Wakalenjin

Waterik wanaopatikana viungani vya mji wa

soma zaidi

Watiriki wanaishi Mkoa wa Magharibi

Tumepata fursa mwanana ya kugusia machache

soma zaidi

Wasuba kutoka visiwa vya Rusinga na Mfang’ano

Wasuba sio tu wanapatikana katika visiwa vya

soma zaidi

Mila na tamaduni za Wadorobo

Ogiek ama Wadorobo hupenda kukaa pamoja huku

soma zaidi

Merille ni kama hawako tena

Sehemu ambayo Merille wanaishi ni kando kando

soma zaidi

Mila na tamaduni za Wapokomo

Wapokomo hupatikana wilayani Tana River mkoani

soma zaidi