Sehemu ya Tano ya Usasa Usasambu

Na WILLIAM HIMU

Imepakiwa - Monday, June 25  2018 at  14:39

Kwa Muhtasari

Utandawazi una faida nyingi katika maendeleo ya binadamu kijamii, kisiasa na pia kiuchumi ila kwa nchi nyingi za ulimwengu wa tatu utandawazi umekuwa ni kaa la moto.

 

Sehemu ya Tano A

 

UTANGULIZI

SUALA la utandawazi limekuwa ni jambo ambalo hatuwezi kuliepuka katika maisha yetu ya kila siku. Hata hivyo, suala hili limekuwa na matokeo hasi kwa watoto wetu wa kike na kusababisha kuwaathiri kimwili na kiakili. Kuingia kwa utandawazi kumewafanya vijana watumie muda wao mwingi kwenye mitandao ya kijamii na intaneti ambako wanajifunza mambo mengi ya ovyo. Utandawazi una faida nyingi katika maendeleo ya binadamu kijamii, kisiasa na pia kiuchumi ila kwa nchi nyingi za ulimwengu wa tatu utandawazi umekuwa ni kaa la moto kwani kila anayejaribu kulishika lazima limuunguze. Kwa kuona hayo yote mwandishi wa tamthiliya hii ameamua kuifungua macho jamii ili iweze kuchukua hatamu kuwanusuru watoto hasa wa kike. (Sasa endelea sehemu ya tano)

SEHEMU YA TANO

Sakina: Wewe mjinga kweli! Kosa umefanya wewe bado unatishia kutoroka, ondoka ukafie huko…

Mwanawima: (Kimya, analia kwa kwikwi.)

Sakina: Tena futa kabisa hayo mawazo kichwani mwako,

Mwanawima:(Kimya.)

Sakina: Unajua adhabu ya kuua? Unajua dhambi ya kuua wewe?

Subiri kesho asubuhi nitakuja hapo nyumbani, sawa!

Mwanawima: Sawa dada ila naomba sana unisitiri, usimwambie mtu.

Sakina: Usijali wewe fanya mambo yako kama kawaida, sawa?

Mwanawima: Sawa, asante (Anakata simu na kujifuta machozi.)

(Asubuhi na mapema Sakina anaingia nyumbani na kuwakuta wazazi wote wapo nyumbani, anawaza atatokaje na Mwanawima.)

Baba Mwanawima:Vipi mbona leo umekuja asubuhi yote hii.

Mama Mwanawima:Kwema huko?

Sakina: (Anadanganya) Kwema tu, kuna tatizo kidogo limetokea jana usiku hata sijalala.

Mama Mwanawima: Nini tena!

Sakina:Jana homa ilipanda sana usiku, nilivuja jasho usiku mzima, nimeona niwahi hospitali.

Mwinyikheri:Huyo mumeo hayupo?

Sakina:Wiki ya pili hii sasa ametoka na hizo meli zao za

              mizigo.

.

Mama Mwanawima:Sasa huyu leo ni siku ya skuli itakuwaje?

Baba Mwanawima:Hapo hakuna njia nyingine waache tu waende

wote.

Sakina: (Anaingia chumbani kwa Mwanawima) Jiandae tuwahi.

Mwanawimaa: Sawa.

Sakina:(Ananong’ona) Hapa hamna namna tumwambie tu mama.

(Anakaa kitandani na kuinamisha kichwa chini.)

Mama Mwanawima:(Muda kidogo mama naye anaingia) Ukiweza umpime na huyo mdogo wako maana naye kila kukicha analalamika kichwa kinamuuma.

Sakina: Mama hapa ngoja tukueleze ukweli, funga kwanza mlango huyo mzee asije akatusikia.

Mama Mwanawima: ( Anafunga mlango haraka) Kwani vipi, mbona siwaelewi! Kuna nini?

Sakina: Mama mwanao haumwi na kichwa wala homa, mwanao ni mjamzito (Ananong’ona.)

Mama Mwanawima: Nini? Unasemaje? (Kwa sauti ya chini huku akimsogelea Mwanawima.)

Sakina: Taratibu mama, mwache kwanza haya mambo ni yetu sisi wanawake, naomba baba asiyasikie.

Mama Mwanawima: Hapana, hapana! Huyu ngedere amevuka mipaka, kwenye familia yangu hakuna huu uchafu (Anazidi kumsogelea Mwanawima kitandani. Anataka kumpiga kofi Sakina anamshika mkono).

Sakina: Mama achaa, utaibua mengine, baba yupo akisikia itakuwaje?

Mama Sakina:Kwa nini unataka unigombanishe na baba yako? Wewe  unadhani akisikia haya mimi nitabaki salama? (Anainamisha kichwa chini.)

Sakina: Basi mama naomba utupe ruhusa yako tukaitoe hii mimba, tulitaka tukaitoe bila kukutaarifu lakini nafsi imetusuta, wewe ndio mama yetu.

Mama Mwanawima:Hii ni aibu mtaani, umekosa michezo yote ukaona huo ndio mzuri sio?

Sakina: Samahani mama, kutoa mimba ni zoezi gumu, hatuwezi kukamilisha pasipo moyo wako kuridhia.

Mama Mwanawima: Sawa nendeni, mimi sina hata cha kusema, ameshanivua nguo huyu…

(Wanaondoka.  Wakiwa njiani Sakina anaanza kumsema na kumuonya Mwanawima.)

Sakina: Umefanya vibaya mdogo wangu, mimi pamoja na mapepe yote niliyokuwa nayo sijawahi kufanya uchafu huu.

Mwanawima: Ni sawa dada ila najuta, nakiri sitarudia nisamehe.

Sakina: Usiniombe mimi msamaha, rudi kwa Mola wako ufanye toba, uombe msamaha kwa Allah.  Hapa unaenda kutoa mimba na hii ni dhambi ya kuua.

Mwanawima: (Anajifuta machozi) Sina jinsi dada, pia mimi naumia, naumia dada (Anazidi kulia.)

Sakina:Hii ni aibu kwani kwenye familia yetu hakuna hii laana. Huyo aliyekupa hii mimba unamjua?